Skolmar Pulverlakk

Hva er pulverlakk og hvorfor velge det?

Pulverlakk er lakkbransjens svar på et grønt alternativ. I en tid der kjemikaliehåndtering har stort fokus, har det blitt stadig viktigere med lakksystemer uten bruk av flyktige løsemidler. Pulverlakk sparer derfor miljøet og med god renseteknologi kan overskuddspulver fra påføring gjennvinnes.


Påføringen skjer ved at pulveret sprøytes som en sky på objektet. De små pulverkornene blir kraftig elektrostatisk oppladet i pistolen. Pulveret vil da feste seg til objektets overflate gjennom en elektrostatisk tiltrekning. Etter påføring av pulver er neste trinn i prosessen å få et homogent belegg. Dette skjer ved at objektet føres inn i en herdeovn. Pulveret smelter på objektets overflate, flyter sammen og danner kjemiske bindinger som ved etterfølgende herding vil gi et slitesterkt belegg.


Skolmar Pulverlakk er medlem av Norsk Pulverlakkteknisk forening. Du kan lese mer om pulverlakk og dens egenskaper på NPLFs hjemmesider

www.nplf.no

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og priser

Skolmarveien 17B
 3232, Sandefjord

Tlf: 90 13 90 29

Email: s.e.jakobsen@skolmarpulverlakk.no
Til toppen